WARNING TO PRESIDENT DONALD J. TRUMP’S ADMINISTRATION AND OTHER FOREIGN GOVERNMENTS

Source: WARNING TO PRESIDENT DONALD J. TRUMP’S ADMINISTRATION AND OTHER FOREIGN GOVERNMENTS

Advertisements

KUBABANYITIRANYA NA DMI BABISHINGIYE KO NDI UMUTUTSI, ABANYITIRANYA N’INTERAHAMWE BABISHINYE KO NDI UMUHUTU, DORE UKURI MUVE MURUJIJO. ND’UWARENGANYIJWE KUGIRANGO NSHOBORE KURENGANURA ABARENGANA MU RWANDA NOHANZE YARWO.

Source: KUBABANYITIRANYA NA DMI BABISHINGIYE KO NDI UMUTUTSI, ABANYITIRANYA N’INTERAHAMWE BABISHINYE KO NDI UMUHUTU, DORE UKURI MUVE MURUJIJO. ND’UWARENGANYIJWE KUGIRANGO NSHOBORE KURENGANURA ABARENGANA MU RWANDA NOHANZE YARWO.

IBIZABOHORA URWANDA N’IBISHINGIYE KUGUHUMURIZA ABANYARWANDA BARI IMBERE MU RWANDA NABARI HANZE. NIBIHUZA KANDI BIKAYOBORWA NABANYARWANDA BAMOKO YOSE, BAHURIJWE MUMASHYAKA YA ZA OPOZISIYO, IMIRYANGO NABANTU KUGITI CYABO BIFUZA IMPINDUKA. NIGAHUNDA IDASHINGIYE KUNYUNGU Z’UMUNTU CYANGWA IZISHYAKA. IKIRUTA BYOSE, NIGAHUNDA IRENGANURA RUBANDA KUBURYO BUGARAGARA KANDI BUSHYIGIKIWE NA RUBANDA.

Source: IBIZABOHORA URWANDA N’IBISHINGIYE KUGUHUMURIZA ABANYARWANDA BARI IMBERE MU RWANDA NABARI HANZE. NIBIHUZA KANDI BIKAYOBORWA NABANYARWANDA BAMOKO YOSE, BAHURIJWE MUMASHYAKA YA ZA OPOZISIYO, IMIRYANGO NABANTU KUGITI CYABO BIFUZA IMPINDUKA. NIGAHUNDA IDASHINGIYE KUNYUNGU Z’UMUNTU CYANGWA IZISHYAKA. IKIRUTA BYOSE, NIGAHUNDA IRENGANURA RUBANDA KUBURYO BUGARAGARA KANDI BUSHYIGIKIWE NA RUBANDA.