ABANYARWANDA N’AMAHANGA BAMAZE KUBONA AKARENGANE KARI MU RWANDA, INGABO ZU RWANDA ZIMAZE KUBONAKO KURAGIRA IMPYISI BIZISABA GUHORA ZITEGUYE GUHINDUKA IMBAGWA. OPOZISIYO IRAZIKO UWO IRWANYA ARENGERWA N’AMAYEZI ASHUKISHA IMISEGA IMUZENGURUTSE. MUSIGEHO DUFATANYE DUSENYE ‘BERLIN WALL’, KUGIRANGO EAST NA WEST BISHOBORE GUHURA NKABAVANDIMWE AHO GUHURA BISHISHANYA. NIBIGENDA GUTYO, IMISEGA YAHEHAGA IMPYISI IZAYIRYA MWESE MUREBA!

Image result for rwanda's women street vendor pictures

BANYARWANDA NAMWE BAVANDIMWE DUFATANYIJE M’URUGAMBA RWOKUBOHORA  URWANDA MWABA MWIBAZA IMPAMVU NACECETSE KANDI IKI ARIGIHE CYOKUVUGA CYANE N’ISHIMIYE KUBAZEHO UBU BUTUMWA.

USIBYE UTUBAZO TWANGE BWITE TUNYIHERANYE MWISI YAGENYINE, HARI NIBI BIKURIKIRA N’IFUJE KO MWAMENYA:

  1. IBI BIHE BYURUSAKU RWINSHI, UWAMAMAZA ZAHABU N’UWAMAMAZA INCENGA BAHABWA AGACIRO KAMWE MWISOKO ISOKO RY’AKAJAGARI,
  2. IGISHIMIJE ARIKO, ABANYARWANDA TWAKOMEJE GUKANGURIRA KWIRENGANURA MURABONAKO UBUTUMWA BWABAGEZEHO IGISIGAYE ARI UBWOBA,
  3. TUGOMBA KUBAFASHA GUSHIRUKA UBWO BWOBA, TUGAFATANYA NABO ARUKO TWABANJE GUFATANYA HAGATI YACU KUMPAMVU ZITARI IZO KURWANIRA UBUTEGETSI CYANGWA IMYANYA AHUBWO TUGAMIJE GUCA AKARENGANE KABAYE AKARANDE MU RWANDA, ARUKO DUSHOYE GUKORA IBYANANIYE ABATUBANJIRIJE BIRIMO: GUHURA, GUHUZA, GUSHYIRA ABANYARWANDA N’URWANDA IMBERE Y’INYUNGU ZUMUNTU CYANGWA ISHYAKA.

MURIMAKE AKAZI KAMAGAMBO ATEGUZA ABANYARWANDA N’AMAHANGA KARARANGIYE KUKO USIBYE KUBA BARUMVISE BARANABONA, HASIGAYE KUBAHA INGAMBA N’INKUNGA BYOKUBISHYIRA MUBIKORWA CYANGWA KUBASABA KUDUFASHA ARUKO TUBEREKA AHAHURIZWA NABOSE.

IBI BIRASABA KO OPOZISIYO YABIKORA ARUKO YO UBWAYO IMAZE KWEMERANYA KANDI  KANDI N’ABANYARWANDA BEMERA KO ZIZABAGEZA KU RWANDA RUBEREYE BOSE,  RUSANA IMITIMA RUKANOMORA INGUMA ZASIZWE N’AMATEKA MABI Y’INGOMA ZOSE ARINAKO RUCA IBITERA UMWIRYANE MURIBO BIRIMO INZARA, IRONDA KOKO, UBUKENE N’AKANDI KARENAGENE MUTAYOBEWE.

IBI N’IBYO GE N’IBANZEHO MURIKIGIHE KUKO NZIKO IBINDI BENSHI MWABITOJWE KANDI MURIMO KUBIKORA UKO BIKWIYE.

MBIFURIJE URWANDA RUZIRA AKARENGANE, AMARASO N’IMIBOROGO KUMISOZI YANYU, MUCA INZARA N’UBUKENE MU RWANDA, MWISHYURA KAGAME ICYO YAGURIJE IMIRYANGO, ABANA BABANYARWANDA BAMOKO YOSE!

RAMBA RWANDA RWATWESE, HUMURA MUNYARWANDA!

 

RICHARD

Advertisements