NPC MUNCAMAKE

MENYA MUNCAMAKE NPC UMUCUNGUZI WA RUBANDA

IGICE CYAMBERE

NPC NIKI?

NPC nihuriro politike rihuza abanyarwanda bingeri zose hatitawe kumoko, amadini nibitsina, hitawe gusa kugushyirahamwe ingufu, ubuhanga bikenewe mukwigobotora ubutegetsi bwigitugu nakarengane byubatswe na FPR yafashe bugwate abanyarwanda bose. NPC igamije gushinga leta ihuriwemo ikanakorera bose kandi ihesha abaturage uburengazira bwokwishyira ukizana, kwiyobora nokwitezimbere uko babyifuza, bagashyigikirwa ntarwikekwe cyangwa gusenywa. NPC yahagurukiye gushakisha inkunga nabayoboke byokuyifasha murugamba rwokurenganura rubanda rwose. Dukanguye mwese muhagaciro ubwigenge, amahoro, imibereho nimibanire kugana npc tugafatanya kuko niho intsinzi itangwa n’Imana iherereye.

UBUTUMWA (MISSION)

Guhuza, gusana nokunga rubanda rwagiseseka rwamoko yose yabanyarwanda arimugihugu nohanze yacyo. Guhuza ingufu, ubumenyi nubuhanga byaburimunyarwanda mukwiga nogushyira mubikorwa ibica akarengane, urwikekwe, inzika, inzara ninzigo mumoko, tugatsinda ingoma zibitugu zica kandi zigatera umwiryane wamacakubiri mumoko yabanyarwanda.

IKEREKEZO (VISION)

NPC numukwege wunga ibice byabanyarwanda byatandukanyijwe numwiryane wamoko na politike bibi. Numuhuza, umwunzi ugarurira ijambo, ububasha nuburenganzira bingana kubana burwanda bose. Turizeza abanyarwanda ko kutavogerwa, kumutekano wabo nokurenganurwa kwabarengana aribyo byatumye NPC ibaho. NPC ihuza amashyaka, imiryango, amashyirahamwe ya politike nayizindi nyungu hagamijwe gusarura ibitekerezo nubuhanga binyuranye byakuraho ibidutanya bihora bitera induru nimiborogo mumuryango nyarwanda. NPC ishyikigikiye guhura noguhuza kwa banyarwanda hakigwa poltike, imibereho, ubukungu, iterambere bibereye urwanda, imisaranganyirize yubutegetsi nubukungu byigihugu, bigaca za politike rutwitsi nutuzu hagamijwe kubanisha abanyarwanda mumahoro nademokarasi yubwubahane.

IMIGAMBI

NPC igamije guhuza abanyarwanda bamoko yose na politike binyuranye, mumishyikirano yubaka ikizere hagati muribo. Gushoboresha imiryango nabantu kugiticyabo kwemera kuganira hagasuzumwa ibibahuza, ibibatanya, ibyakorwa ngobabane banahuze ntaterabwoba cyangwa ubwishishanye. Ibizemezwa nabose bizashingirwaho kubaka umusingi wubwiyunge na politike yisaranganya ryubuyobozi, imitungo namahirwe kuburyo bungana kandi bwemerwa bukanashyigikirwa nabose. Abashyize hamwe na NPC bazahuza mukuzana impinduramatwara zikenewe mugushinga leta ihuriwemo ikanaserukira inyungu zabose muburyo bungana.

INTEGO

a) NPC igamije kubohora urwanda igatangiza inzira ya demokarasi ihuriwemo kandi yizewe nabanyarwanda bamoko yose. Ibi bizagerwaho binyuze mugukuraho inzitizi zibangamira ubumwe nubwiyunge, kugena ingamba ziboneye zikuraho urwikekwe, ubwishishanye, akarengane, ubukene, ubushomeri ninzara, gusaranganya amahirwe nubutegetsi bihereye mumisingi yubuyobozi bwabaturage.
b) Gutsindi igitugu hagashyirwaho ubutegetsi bwabaturage bugena bukanagenzura inzego zikirenga. Guca kubogama bitera gutonesha nokwironda bibyara kwikubira nokurenganya, guca ibituma habaho amakimbirane muburinganire bwabadahuje ibitsina, amadini, ubwoko, abamugaye nubukungu. Gusana imitima nimibiri byabanyarwanda bose.
c) Kwishyira ukizana: kwihitiramo ubuyobozi numuyobozi bifuza, Guhesha abaturage uburenganzira bwo kubaza abayobozi ibyo binubira nokubakuraho mugihe babishakiye nokutaniganwa ijambo.
d) Uburenganzira bwikiremwamuntu: guca akarengane mumoko, politike, ubukungu nimibereho byabaturage, kuzana ubwisanzure mukutaniganwijambo, mwitangazamakuru, guca umuco wamazimwe nokwironda.
e) Umuco nyarwanda: kubaka umuco umwe rukumbi ubereye urwanda kandi uruhesha isura nziza mubarutuye namahanga
f) Kubaka ibikorwa byamajyambere ninkingi zubukungu: Kuzana amajyambere azahurubukungu nubuzima byabaturage,
g) Guca ruswa nokugabanya imisoro namahoro hashyirwaho uburyo bushya bwikorana buhanga rituma hatabaho kurenganya.
h) Indishyi nimpongano: gutangindishyi kubangirijwe, abambuwe, abahombejwe nabapfushije bituma bongera kwiyubaka nogukemura ikibazo kintwari, ikibirangantego by’urwanda niminsi mikuru byemewe.
IBIKUBIYE MURI GAHUNDA YA NPC
Gahunda ya NPC ikubiyemo ibisubizo byibibazo byingutu abanyarwanda, urwanda na Africa bifite aribyo:
Urwanda: inzara, ibiribwa namasoko, ubukene nubushomeri, umuriro wibicanwa namashanyarazi, amazi meza kandi ahagije, imiturire, amacumbi nahogutura, imisoro ihanitse, ibibazo byamoko, imibanire, imitungo, ubutabera, uburezi, impongano nindishyi byakababaro, impunzi, umwami wurwanda, imiyoborere nimisaranganyirize yabyose kuburyo buca intugunda hamwe nibindi byerekeye politike, yamahirwe angana muribyose.

Africa nabaturanyi: kugarura icyizere nimibanire myiza, iterambere rya Africa risangiwe, gukumira politike zingoma zibitugu nakarenage, gufatanya mwikoranabuhanga nibindi, bikorwa muri gahunda twise Africa

UBURYO BIZAGERWAHO
Dushyira imbere inzira yamahoro murugamba rwokuzana impinduramatwara zikenewe. Ibi bizagerwaho duhuriza hamwe abanyarwanda nimiryango ibahagarariye mumishyikirano ikora amasezerano akubiyemo politike kumiyoborere, imisaranganyirize yubutegetsi nimitungo, imibereho, iterambere, ubutabera, ubumwe nubwiyunge, indishyi nimpongano, byemewe kandi binyuze abanyarwanda babikwiye mumoko yose.
Ibizagerwaho bikemezwa ninzego zihagarariye abanyarwanda, bizagirwa iteka mwitegeko nshinga tuzakurikiza twese atarubwoko cyangwa ishyaka rimwe ryagera kubutegetsi rigahinduka.

URWANDA RWABA RUKENEYE NPC?
Ntawuyobeweko urwanda rwaranzwe kandi rugikomeje kuyoborwa ningoma zamaraso nigitugu gishyira imbere ubwoko bwivunubundi nkumwanzi. Nyuma yitsembatsemba ntawaruziko twasubira mwicuraburindi nimiborogo nkibyo FPR yazanye kandi bikomeje. Gutoteza, gukenesha, gusonzesha, kurenganya noguterabanyarwanda imirwi muri politike igamije kubagira abacara mugihugu cyabo niyo miyoborere FPR nabambari bayo baziko ariyo ibereye urwanda. kubashora mumazimwe, urwikekwe, uburaya biteshagaciro umuco wacu, kubicira muntambara zidafitiye urwanda inyungu. Igihe kirageze ngo twese dushyirehamwe twange ibibi kandi tunabirwanye kugirango inzara, umwiryane, ingohi nakaga tuzanirwa nabo byokamye bitsindwe burundu murwanda rwumurage watwese.
Nkuko ingoma zambere zitageze kuribi kubera akarengane, bikwiye kubisomo ko kwica abushinzwe kurinda arubugome, ubuswa bikorwa hagamijwe gutera ubwoba abanyantege nke nokubahatira kukuyoboka kwiterabwoba kuko arintakindi kiza ufite watanga cyatuma bakugana. Ikindi nuko bitewe namateka y’urwanda, politike yamarushanwa agamije kugaragaza abahanga nabaswa (Star & Villain), ntiyarukiza amacakubiri kuko itaha abaturage batsinze nabatsinzwe ihumure namahirwe kuburyo bungana. Nimururu rwego FPR idakwiye kugira uwibeshyako iteze kuzabarenganura politike yayo yuzuye akarengane namaraso. Abagize FPR bafitimanza kubanyarwanda nokumana, niyompamvu NPC ikenewe mukuzana ubutabera bwomora inkovu nintimba byatewe nizingoma mbi zose. Tuje guhumuriza abanyarwanda bamoko yose tuberekako arintawaremewe kurengana. Tuje gutanga ituze, ikizere, numurongo ukurikizwa mukugera kurwanda rwisezerano twarazwe nimana nabakurambere.

IGICE CYA KABIRI

MENYA MUNCAMAKE NPC UMUCUNGUZI WA RUBANDA
IGICE CYA KABIRI

NATIONAL CONGRESS (NACO)

NACO niyo nama nkuru yigihugu ihuza abahagarariye abaturage baturuka muntara, za comisiyo zinyuranye, inzego zumutekano, amashyaka, amadini,imiryango yigenga nabantu kugiti cyabo baserukira inyungu zinyuranye.
NACO niyo inoma aba candida mumyanya ikurikira: inteko ishinga amategeko, ubutabera, abaminisitiri, bambasaderi, abayobozi binzego zumutekano, abayobozi muri za minisiteri nibigo bya leta.

NACO niyo igezwaho cv na gahunda zaba kandida bahatanira umwanya wa perezida, niyo yemeza abemerewe kwiyamamaza nyuma yogusuzuma za candidature zabo. NACO ifite ububasha bwogukuraho perezida cyangwa kumubuza kongera kwiyamama mugihe byifujwe nabaturage. Amasezerano mpuzamahanga nimyenda urwanda rukeneye yemerezwa muri NACO. Inzego zamashami atatu ya leta zose zitanga imishinga na raporo byazo muri NACO

INTARA
Inama y’intara ihuza intumwa zuturere twose tuyigize, ikitoramo abayihagararira muri NACO bari hagati y’umumubare wa 20-40. Muntumwa yohereza burikarere kagomba guserukirwamo nibura 1-2 bagahagarariye.

AKARERE
Inama y’akarere ihuza intumwa zituruka mumirenge ikagize zirihati 4-6 buri murenge. Inama yakarere yitoramo intumwa zigaserukira murwego rw’intara ziri hagati ya 10-20.

UMURENGE
Inama y’umurenge yitoramo intumwa ziwuhagararira munama ya karere ziri hagati 4-6.

SELILE
Inama ya selile iserukirwa munama yumurenge nintumwa 2-4. Izontumwa zigomba kuba zituruka mumoko yose ndetse nibitsina byombi.

Selile Iyoborwa Nabantu 6 Bakurikira:
Umuhuzabikorwa, itangazamakuru, imibereho nimibanire, umutekano, imari niterambere

UBWIGENGE BWIBICE BITATU BIGIZE LETA IYOBORWA NA PEREZIDA WA REPUBULIKA
INCAMAKE YIMYUBAKIRE YA LETA YA NPC M’URWANDA
2014 ITANGIZA BIKORWA
Gutangiza ihuriro, gusobanura ikerekezo, gushaka abayoboke nubufatanye, gushyiraho amabwiriza namahame NPC igenderaho, kwimenyekanisha murwanda, hanze yarwo nomunshuti, kwihugura mubijyanye na politike, guhindura amadosiye yose mundimi zivugwa nabanyarwanda, kwamamaza NPC binyuze mwitumanaho rigezweho, gukora ibirango, gutangiza za propaganda nogushakisha abakozi nikoresho bikenewe.
2015-2016 KUBAKA IHURIRO NPC
Gukomezanya nagahunda zitagezweho mumyaka yabanjirije, kubaka inzego zubuyobozi, gutangiza umubano nabantu ndetse nibihugu byinshuti, gukwirakwiza NPC mubaturage, gutegura nogukoresha amanama anyuranye ahuza za opposition nyarwanda, kugeza kurwanda ibyifuzo byabanyarwanda bose, gutangiza ikicaro cya NPC gihoraho, kubaka inzego zihagararira NPC hirya nohino kwisi, gutangiza itangaza makuru rikenewe, gutangiza gahunda zubaka ubumwe nubwiyunge murwego rwoguca urwikekwe nubwishishanye mubodufatanyije bose, kubaka urwego rwotsa igitutu ubutegetsi buriho, gutegura abakangurambaga nokubaha ubutumwa, gutangiza za propaganda murwanda nokwisi, kubakinzego zumutekano wa NPC, gukwirakwiza amakuru hiryanohino.

2016-2017 ISHYIRWA MUBIKORWA RYINGAMBA ZA NPC
Gutangira gushyira mubikorwa ingamba zurwego rwa politike, gutangiza imishyikirano namasezerano byangombwa, kurwanya za propaganda zisenya NPC, gushyiraho uburyo bwokongera umutungo wibintu nabantu, gutangiza iyubahiriza mategeko yibanze nokuyasobanura ukwari, gutangiza uburyo bwiza bwitangazamakuru, kongereringufu urwego rwotsa igitutu nogushyira mubikorwa gahunda zarwo, gukora gahunda zimyuga nubugeni hagamijwe kwamaza NPC nokuyongerera uburyo bwamafaranga, guharanira kugera kuntego za NPC vuba bishoboka, gutanga inshingano nimyanya bingana kumoko yose, gutangiza gahunda zokunga Ibyaro, Segiteri, Uturere n’Intara, gusobanurira abanyarwanda ibyo NPC yifuza kubagezaho, uruhare rwaburiwese muriyo, kongera ibikorwa bibyara imari nakazi murwanda nokwisi, kuvuguribikorwa nimikorere ahobikenewe, gukora igenamigambi rikenewe, gusuzuma nokuvugurura amsezerano yurwanda murwego mpuzamahanga,

NPC IGEZE MURI LETA
IMYAKA 3 YAMBERE MUBUTEGETSI
Kugarura, kubungabunga nokubaka umutekano mugihugu cyose, kubakinzego zumutekano nizaleta, gushyiramubikorwa amasezerano yimisaranganyirize yubutegetsi, gutanga ihumure nikizere mubaturage, kubaka inzego zubutegetsi bwibanze, kuvugurura amategeko nibirango byigihugu, kubaka inzego zubutabera, gushyiraho abahagararira urwanda munzego mpuzamahanga nibihugu, kubaka ingabo ninzego zumutekano zihuriwe namoko yose kuburyo bungana, gucyurumwami w’urwanda nokumuhesha ibyamategeko y’umuco nigihugu bimugenera, gucyura abanyarwanda bimpunzi, kubahiriza gahunda yimisarangayirize yubutaka nimitungo, gutangiza ibikorwa byibanze bikenewe noguhesha amahirwe angana abaturage bose, gutangiza imibanire myiza, gutangiza umuco wurwanda umwe rukumbi, kuvugurura amateka namabwiriza bibabangamira imibereho nokwishyira ukizana kwabaturage, gukemura ibikorwa byingutu murwego rwimibereho nubukungu byabaturage, gucimanza zihutirwa kubakekwa bose, kubaka bikomeza inzego zabaturage, kuvugurura itegeko nshinga nibirango, gusobanura ububasha bwinzego za leta nizumutekano.

INZEGO IGIHE MANDA YEMERWA INCURO BATORERWA IGIHE YEMEREWE IMYAKA IMARA YAKONGERA KWIYAMAMAZA?
NACO 3 18 YEGO!
INSHIMATEGEKO 2 12 OYA!
UBUTABERA 2 14 OYA!
LETA 2 12 OYA!
ZA AGENCE NIBIRO BINYURANYE 3 12 YEGO!
INZEGO ZUBUYOBOZI BWIBANZE 3 12 YEGO!

IBIKORWA BYISOZA
Kwemeza ejo hazaza ha NPC, gushimira nogushyigikira abakoreye NPC, guhesha agaciro nishimwe impano ninkunga byabanyamuryango bitangiye NPC, kwemeza noguhibihembo intwari za NPC, kwinjiza abakiribato muri vision ya NPC nokuyibaraga, gutangindishyi nokuzirikana nokurenganura abanyamuryango barenganye mugihe baritangiye NPC, gutegura gahunda nshyashya za NPC, gukomeza ibikorwa byogushyigikira urwanda nogutezimbere Africa binyuze mumishikirano, gushora mumishinga yubuhanga, ubugeni, uburezi nimibereho myiza, imyidagaduro, gutangiza ibigo byubaka ingufu ninzego zimiyoborere yabaturage.

Zimwe munyungu zibubonekamo
Amako, abantu bibitsina byombi, imitwe ya politiki yose bihabwa amahirwe angana
Abaturage bagira ijambo mubibakorerwa bihitiramo imishinga yibanze ninguzanyo byigihugu bikenewe kurusha ibindi arinako birera abayobozi bejo hazaza,
Bigabanya ingufu zihabwa umuntu umwe cyangwa ishyaka bihinduka igitugu kibyara dominance,
Inyungu zose zigihugu zihagararirwa nababifitiye ubushobozi bazamuwe nabaturage babazi kandi bazababaza bakanabakuraho,
Bitanga amahirwe yogusimburana mumyanya yubuyobozi bwigihugu hakabaho demokarasi namajyambere bituma ntaguheza umutungo nimishinga mumaboko amwe,
Bica ubutoni kubayobozi hagasira ubwo gukora ibyo rubanda rugutegerejeho gusa kuko aribo uzasaba amajwi,
Bizamura uduce, imirenge, uturere nintara kuburyo bungana
Biha amahirwe yabize imyuga itandukanye kuyikoresha muguteza imbere igihugu cyabo ndetse nabo ubwabwo iyo bahurijwe mumatsida yiga ibikorwa bisaba ubuhanga bize kandi bakanatorerwa kubihagararira,
Bitera gukorera mumucyo bigaca ruswa udahanganye cyangwa ngo urenganye,
Birinda umutekano wabantu nibintu kuko ari ntawateza intambara abitewe nibisazi cyangwa umururumba abaturage batabyemeje,
Bishakira abaturage ibintu nubuzima bakenye kuko abazi ibibabaje babaturamo umunsi kuwundi,
Inyungu ninyinshi bene ubu buyobozi bushingiye kubaturage bwatanga,

IGICE CYA GATATU

MENYA MUNCAMAKE NPC UMUCUNGUZI WA RUBANDA
IGICE CYA CYA GATATU

INDI MYAKA 5 IKURIKIRA
Gushyikirana nabaturanyi kubyerekeye imishinga ifiye impande zose akamaro,gushyira mubikorwa imishinga iramba kandi ihenze, gushishikariza abashoramari gushora murwanda nogushyiraho uburyo buborohereza gukorera murwanda, kugira uruhare mubikorerwa kwisi, kongerera ubumenyi nibikoresho inzego nibikorwa byibanze bikenewe kurushibindi, kubaka inzego zubugenzuzi bwumutekano warubanda, kwagura ibikorwa bya NPC murwego rwa Africa mukitwa (Africa Chapter II), gushyira mubikorwa imishinga urwanda rusangiye nakarere rurimo.

ISOZA RYA LETA YA NPC – IMYAKA 2 YANYUMA
Gutegura nogutangiza amahame kumiyoborere nimibanire byababanyarwanda, gutegura amasezerano kumigenzereze ya demokarasi ikenewe kandi izakurikizwa murwanda, kubaka inzego za politike nyarwanda, gushyikiriza nokuraga abaturage urwanda nubutegetsi bwarwo, gufungura urubuga rwa politike kuribose, kwigisha politike ibereye urwanda, kongerera ingufu nubumenyi imitwe yapolitike, kongera imbaraga nubumenyi inzego zishinzwe umutekano, gutegura nogutanga ikizere mubaturage kumutekano wabo, uwigihugu nibikorwa byabo ko bizakomeza nyuma ya NPC, gukomeza inzego za leta nibigo binyuranye, gusoza gahunda za NPC muri leta y’urwanda, kwiyegurira gucakarengane ka politike nimibereho igoye murwego rwa Africa yose.

IMISARANGANYIRIZE YABURIKIMWE
BURIKIMWE HUTU TUTSI TWA ABANDI
LETA NIZINDI NZEGO ZIFATIBYEMEZO 40% 40% 15% 5%
INZEGO ZUMUTEKANO 40% 40% 40% 10%
AKAZI NOGUSERUKIRWA 40% 40% 15% 5%
UBUTAKA NUBUKUNGU 40% 40% 18% 2%
UBUTABERA, ISHINGAMATEGEKO NUBUYOBOZI BWINZEGO ZIBANZE
40% 40% 15% 5%
IZINDI NYUNGU RUSANGE NUBURENGANZIRA BWIKIREMWAMUNTU
Equal Equal Equal Equal

IMPOZAMARIRA, IMPONGANO, GUSANA NOGUCA INTUGUNDA
NPC izashakisha kandi itange indishyi, impongano, nimpozamarira bica intugunda byabavugwa mubyiciro bikurikira:
• Gukemura ibibazo byabahoze arimpunzi za 1959-60, zaturutse mubyaro, nomunkambi Uganda, cyakuraganda, abaturutse Burundi, abaturutse Zaire, abaturutse Tanzania, abaturutse murwanda, abaturutse Kenya, abatutse, mu Burayi, Asia nokuyindi migabane, barenganyijwe na FPR bazira ibihungu cyangwa uduce baturutsemo.
• Ababyeyi, abapfakazi nimpfubyi zabahoze arinyeshyamba za FPR batabarutse, abamugajwe nurugamba, bademobu, nabakiri mugisirikare.
• Abacikacumu, banyakamwe nabana bavutse mwibohozwa ryabagore,
• Abanyarwanda bahunze 1994 biciwe mugihe cyoguhora, abambuwe imitungo yabo namasambu, abafungiwe ubusa etc.
• Abahoze mungabo za FAR na banya politike ba MRND nandi mashyaka yahohotewe atarakoze amahano.
• Ibibazo biri munzego zishinzwe umutekano na politike birimo kuryamirana, kutazamurwa muntera, cyangwa kurenganywa nkana nogufungirwa ubusa,
• Abanyarwanda basanzwe murwanda nabahoze mubuyobozi bwabanjirije ubwa FPR guhabwa amahirwe angana.
• Abahoze bahagarariye imiryango namadini, abacuruzi nabikoreraga kugiticyabo, murwanda rwambere ya 1994, nurwanyuma mugihe cya FPR bambuwe, bahombejwe cyangwa barenganye muburyo bunyuranye,
• Abatutsi nabahutu barimurwanda rwambere cyangwa hanze yurwanda batashyikiye FPR, babijijwe bagomba kurenganurwa.
• Ubutabera bwunga kubacika cumu babatutsi nabahutu, bose
• Abari abayobozi bibanze, nabari bahagarariye urwanda mumahanga, muri leta zambere niya FPR bahohotewe.
• Benshi mubahoze arabakozi baleta zambere, niya FPR yateye kwangara.
• Abahanga bubumenyi nubugeni binyuranye bahejejwe ishyanga cyangwa bagahatirwa guhunga na FPR.
• Kwemeza intwari nyazo nishimwe zikwiye, gushyiraho umunsi wazo wemewe, gukora ibirangantego byurwanda nokwemeza iminsi mikuru yigihugu byemewe nabose.

GUHESHA ABATURAGE UBURENGANZIRA BWO:
• Kwishyirukizana, kwishyirahamwe ntabwishishanye, kutaniganwa ijambo, kuvuga cyangwa kwigaragambiza ibitishimiwe.
• Gushyigikira ikoranabuhanga nubugeni ari ntaguhohotera benebyo, babizizwa, bafungwa, bisenywa, bameneshwa bikigarurirwa nabategetsi,
• Gufungura urubuga rwitangazamakuru nitumanaho byigenga kandi ritangaza ukuri kutabogama.
• Kugarurira gahunda yimiyoborere nizamurwa muntera munzego zingabo na polisi hacibwa uburyamirane nogusumbanisha, gucibwamibice, gusuzugurwa nokugenzurwa byikizere gike.
• Gufungura ibitekerezo byabanyarwanda namashyaka yigenga bifashweho ingwate.
• Guca ubugome nubwicanyi buziza abanyarwanda ibitekerezo byabo mucyo FPR yita ubugambanyi.
• Kugarura agaciro impfubyi nabapfakazi babitewe na leta ikanabandagaza.
• Gufungura ababorera murizagereza arintabyaha cyangwa bashinjwa ibinyoma.
• Uburenganzira nindishyi kumiryango yabasirikare nabasivire baguye mubucuruzi bwa zahabu muri DR Congo.
• Uburenganzira kubuzima, imitungo nigihugu kumpunzi zose zihejwe ishyanga.
• Uburenganzira bw’umwami wurwanda bwogutaha mugihugu cye adacunaguzwa cyangwa ngo agerwe amajanja.
• Gusaba imbabazi nogutanga nimpongano kubihugu byabaturanyi byatubaniye tukabihemba ubuhemu.
• Kuzirikana uburenganzira ninyungu zubufaransa nububiligi murwanda.
• Uburenganzira kunyungu nimibanire byurwanda, Amarica, ubwongereza, uburayi nibindi bihugu byinshuti.
• Uburenganzira nimpongano kubitangiye urwanda munzego izarizo zose nka bakada, abahanzi nabageni, abacuruzi nabandi binzego zinyuranye kandi bitangiye ibice binyuranye bakwiye kwibukwa.

IBIKORWA BYISOZA
Kwemeza ejo hazaza ha NPC, gushimira nogushyigikira abakoreye NPC, guhesha agaciro nishimwe impano ninkunga byabanyamuryango bitangiye NPC, kwemeza noguhibihembo intwari za NPC, kwinjiza abakiribato muri vision ya NPC nokuyibaraga, gutangindishyi nokuzirikana nokurenganura abanyamuryango barenganye mugihe baritangiye NPC, gutegura gahunda nshyashya za NPC, gukomeza ibikorwa byogushyigikira urwanda nogutezimbere Africa binyuze mumishikirano, gushora mumishinga yubuhanga, ubugeni, uburezi nimibereho myiza, imyidagaduro, gutangiza ibigo byubaka ingufu ninzego zimiyoborere yabaturage.

UMWANZURO
Ntacyo dufite kitari icy’Imana nyiri urwanda, ntacyo twakwima imana n’urwanda dukesha byose! Mwebwe se? Nibaduhuje, mushiruke ubwoba tunahuze ingufu tugura insect side yogutabara urwatubyaye turucamo ubushishi nimigi yabwo byanduza amata nubuki twarazwe nagihanga ngo bitumare isari. Rwanda ufite abahanga, ufite abasore ninkumi ndetse nimitavu kandi nturacura, birakwiye ko ukomeza gucurwa imiborogo numwanzi wikiremwamuntu ugucurwaho kuberako abowibarutse batashyirahamwe kubera amako? Bitewenuko bishishanya? Turizeza aboduhuje ko tuzaba intangarugero rwabafasha beza!
Burimunyarwanda wese akanguriwe kuyoboka NPC kuko niyo mucunguzi warubanda. Andi makuru yerekeye npc muyasabe kuri address zitanzw

Advertisements